?

Log in

No account? Create an account
Oct. 17th, 2006 @ 08:58 am Marinuoti pipirai
Tags:
About this Entry
[User Picture Icon]
From:giedrius_v
Date:March 30th, 2009 06:21 am (UTC)
(Permanent Link)
Jeigu karštu užpylus, kažkiek suminkštės, plius gali aštrumas pakristi, jis nuo kaitinant mažėja