?

Log in

No account? Create an account
Mar. 7th, 2006 @ 10:10 am Kokosų ir laimų fondiu
Tags:
About this Entry
[User Picture Icon]
From:giedrius_v
Date:April 11th, 2009 09:34 pm (UTC)

Re: ieva

(Permanent Link)
jeigu 15 laipsnių stiprumo gėrimas - degtinė, tuomet taip.