March 20th, 2010

Girtuoklių dainos

Gavau vakar labai įdomų lietuviškų dainų rinkinuką, "Girtuoklių dainos" vadinasi. Knyga ir kompaktas. Bobulytės kompakte juokingai paplonintais balseliais suokia dainas, kurias realybėje greičiausiai traukė jau apšilę vyrai už stalo, ar grįžtantys iš karčiamos. Kai kurių pasigedau, žinoma. Na kokia gi gali būti rinktinė be:

Gerkit, braliukai, ir aš gersiu,
Kap reks užmokėti aš išeisiu.

Užtat yra klasika kaipo:

Aš jaunas bernelis, linksmai uliojau,
Prisgėris kap jautis ravi gulėjau.

kurios paklausius ranka savaime ima bokalo ieškoti. Čia ta pati, kur "Pragėriau žirgelį, ir kamanėles" ("ir kam man jo reik"?).

Irgi mažiau girdėtos, bet pilnos meilės ir švelnumo:

Vo kadu tu mirsi, dzieduli mano?
Vo kadu tu mirsi, pijokėli mano?
Subatoj, bobute, subatoj, širdele,
Subatoj, marga karvelėle.

arba:

Tu tvorele, tu retoji
Visus girtus keravoji
O ta kiaula ta degloji
Vis pavarto pavolioja

Viskas. Statau rūgti alų, kūrenu pirtį. Dainuosim :{)