January 21st, 2010

Kulinarinė tautosaka

Gal kas žino, kokia šios senos dainos pradžia ir pabaiga? O jeigu dar ir melodija išaiškėtų, iš viso būtų nuostabu :{)

<....>
užmušė žvirblelį, užplumpino
parvežė broleliai, pargirgždino
įtempė nuo rogių, įciundino
nupešė sesulės, nudulkino
žvirblelio plunksneles nupurtino
atėjo motulė, atbildino
iškepė žvirblelį, iščirškino
<...>

Po to berods dar svotai suvažiavo ir "suėdė žvirblelį, sutriauškino".