December 16th, 2008

Eilių pavasaris

(imi iš klasiko - vadinasi, imi iš liaudies, imi iš liaudies - vadinasi, imi iš savęs, ir jeigu kas sako, kad tai plagiatas, aš sakau - tradicija).

*iškilmingai, su rankų mostais ir genialiems poetams būdinga veido išraiška*
Vėjas pučia, šakos braška
Man nešalta su rubaška!

Vėjas pučia, bet tai baika
Man nešalta su fufaika!

Vėjas žnaibo lyg su grafkėm
Man nešalta, aš su plafkėm!

Visą naktį vėjas trankės
Net suplyšo man basankės!

*toliau beveik kulinariniai*
Vėjas pučia, laužo viska
Sušalau aš kaip sasyska

Vėjas pūtė kaip gerulis
Net sušalo man kukuliai

Vėjas pučia, laužo mišką
Įkaliau degtinės biškį

Vėjas pūtė, draskė lapus
eee.. ne bendrai čia ne į tą temą.

Ką dar pamiršau?