?

Log in

No account? Create an account
Sep. 9th, 2008 @ 12:13 pm Pan Tadeusz
Gal kas turite po ranka ar lentynėlėje netoliese lietuvišką A. Mickevičiaus "Pono Tado" vertimą? Reikia šios pastraipos literatūrinio vertimo (čia iš "trečiosios knygos"):

Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,
Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice,
Co są godłem panieństwa, bo ich czerw nie zjada,
I dziwna, żaden owad na nich nie usiada.
Panienki za smukłym gonią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.
Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy,
Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory,
Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory.
About this Entry
Sep. 9th, 2008 @ 12:53 pm Liaudies dainos
Liudvikas Rėza, "Dainos, oder litthauische Volkslieder", 1825

Smagaus šifravimoCollapse )
About this Entry