August 26th, 2008

Ekstremalioji virtuvė

Alaus, alaus duos Dievas daugiau
Per visą naktelę alum lijo
Alum lijo, apyniais snigo
Tekėjo upeliai brangvynelio

Ar žinote, kas tai yra "ekstremalioji virtuvė"? Kaip sakote? Pasiruošimas giminės susitikimui? Oi ne, toks pasiruošimas - juokų darbas. Ne, tai ir ne kavinės virtuvė piko metu. Netgi ne restoranas.

Sėskitės aplink prie laužo, pasiųskit kaušą midaus ratu. Aš jums viską apie tai paporinsiu.

Collapse )