?

Log in

No account? Create an account
Aug. 26th, 2008 @ 09:32 am Ekstremalioji virtuvė
Alaus, alaus duos Dievas daugiau
Per visą naktelę alum lijo
Alum lijo, apyniais snigo
Tekėjo upeliai brangvynelio

Ar žinote, kas tai yra "ekstremalioji virtuvė"? Kaip sakote? Pasiruošimas giminės susitikimui? Oi ne, toks pasiruošimas - juokų darbas. Ne, tai ir ne kavinės virtuvė piko metu. Netgi ne restoranas.

Sėskitės aplink prie laužo, pasiųskit kaušą midaus ratu. Aš jums viską apie tai paporinsiu.

Ekstremalioji virtuvėCollapse )
About this Entry