?

Log in

No account? Create an account
Jun. 24th, 2008 @ 11:11 pm Tas mažas pasaulis
Keletas kadrų, padarytų per Jonines tėviškėje.

Nors ir visai ne apie Jonines ir tėviškės matosi labai nedaugCollapse )
About this Entry