May 9th, 2008

Apie matavimo vienetus

Iš "Nestandartinių matavimo vienetų enciklopedijos":

Matuojant literatūros kietumą dažnai sutinkamas matavimo vienetas - Kingas (Kng). 1Kng apytiksliai lygus 1,5 Koontz'o (Ktz) ir beveik lygus vienam Koji (Szk). Lietuvos rinkoje 1Kng bandytas prilyginti vienam Knight'ui (Kht). Tai sukėlė daug pasipiktinimo "Literatūros Vertinimo Pagal Viršelį" (LVPV) narių tarpe. Pasak jų, net mintis apie 1Kng == 1Kht yra šventvagiška ir verta griežčiausio pasmerkimo.

Nereikėtų painioti Kingų su panašiais matavimo vienetais - Queenais (Qn). Qn matuojamas muzikos, o ne literatūros kūrinių kietumas. 1 Qn apytiksliai lygus vienai Metalo Likai (Ml), 1,3 Eltono (El) arba trims milijonams Marijonų(Ma) Radžių (Ra).

Dažnai sutinkamas dar smulkesnio vieneto įvedimas - Pensas (Pns), šalia paminint, jog 100Pns = 1Ra. Deja, Pns yra kintamo dydžio vienetas, ir dažnai reiškia tiesiog 1/100 dalį bet kokio vieneto. Dėl tos priežasties šio vieneto standartizuoti neįmanoma, ir jo vertė gali svyruoti gan stipriai net ir vienos paros laikotarpyje. Dar daugiau, net ir tą pačią akimirką skirtingų vertintojų Pns diskretinis išmatavimas standartiniais vienetais gali skirtis. Būtent todėl galima tik palyginti dviejų vartotojų Pns reikšmes, nustatant, kurio Pns didesnis, ką susitikę du vartotojai ir suskumba atlikti pirmiausiai. Paprastai nepakankamas, mažesnis už standartinį Pns įvertinimas skatina vartotojus kompensuoti jo reikšmę. Tokie vartotojai perka brangius automobilius, statosi kelių aukštų dydžio vilas ir pan. Sklinda gandas, kad įstojimas į LVPV virtualiai padidina Pns reikšmę net iki trijų kartų...