?

Log in

No account? Create an account
Apr. 17th, 2008 @ 06:38 pm Industrinis špionažas
Gerai užsikonspiravęs asmuo atsiuntė man iš spaustuvės štai tokį neryškų vaizdelį, fotografuotą su šnipų aparatūra :{) Jį (vaizdelį, ne asmenį ;{) ) iki šiol matė vos keletas žmonių. Ekskliuzyvinis "preview" žurnalo skaitytojams:

About this Entry