?

Log in

No account? Create an account
Mar. 30th, 2008 @ 07:56 am Sugedimo laipsnio matuoklė
Kaip sako liaudies išmintis, kiekvienas supranta pagal savo sugedimo laipsnį.

PasitikrinkiteCollapse )
About this Entry