?

Log in

No account? Create an account
Jan. 23rd, 2008 @ 11:32 am Kasdieninės duonos duosiu jums šiandien
Bet kalčių neatleisiu. Kas čia per kalčių nurašymas, patys prisivirėte košės, patys ir srėbkite :{)
Tuo tarpu apie kasdieninę duoną.
Pirmasis, galima sakyti, įvadinis pastebėjimų ir patarimų rinkinys apie duonąCollapse )
About this Entry