?

Log in

No account? Create an account
Jan. 2nd, 2008 @ 08:30 am naujieji vėl atėjo, nieko neįspėję...
Per naujųjų metų šventimui skirtas tris dienas paaiškėjo:

PastebėjimaiCollapse )
About this Entry