August 10th, 2006

Žaisliukas

Reikia prispaudinėti į šį linką apačioje, ir kai susirinks 150 paspaudimų nuo skirtingų žmonių, saite http://internetmap.info atsiras namukas "Pas dėdę Knightą". Kam visa tai? O ką aš žinau :{) Sako, dabar visi tikri baxūrai namukus internete statosi ;{)

Новая игрушка: нужно накликать на домик внизу, и как только наберется 150 кликов от разных людей, в сайте http://internetmap.info появится домик "У дяди Knight'а". Зачем все это? А незнаю, говорят, понтово ;{)

Internet Map