June 5th, 2006

Cepelinai

Gerai čikagiškiams - pavažiuoji iki kabako, ir kirsk cepelinų, kiek tik lenda. Gerai niujorkiečiams - jie turi labai savotišką ir unikalų rajoną, kaip "brighton beach".

O ką daryti, jeigu esi užstrigęs laukiniuose vakaruose, o dūšia verkia, išsiilgusi elementariausių tautinių cepakų, kuriuos Lietuvoje ant kiekvieno kampo kavinėse pardavinėja?

Tenka suktis. Štai pažvelkite, kaip tautiečiai verda cepakus atšiauriomis Texaso sąlygomis.

Collapse )