February 6th, 2006

pasta salad

Kai norisi ko nors gaivaus, vasariško, lengvo, ir kad nereiktų ilgai vargti gaminant. Kai šaldytuve turi tik šio bei to, o ne šaldytuve - makaronų keistai susuktų paketėlį.

Tuomet susikombinuoji makaronų salotų.

Collapse )