?

Log in

No account? Create an account
Aug. 3rd, 2010 @ 11:14 am Savaitgalis kaime
About this Entry
From:(Anonymous)
Date:November 14th, 2010 09:52 pm (UTC)
(Permanent Link)
Nereikia lyginti atsuktuvo idūrimo su bulgarkės disko šienapjove, kai po neatsargaus judesio gali tekti prisiuvinėti pirštus ar traukti iš makaulės įsmigusio disko skeveldrą.