?

Log in

No account? Create an account
Aug. 3rd, 2010 @ 11:14 am Savaitgalis kaime
About this Entry
[User Picture Icon]
From:skuryte
Date:August 23rd, 2010 08:39 pm (UTC)
(Permanent Link)
Nia, moteriškių partija prieš bosus, bet, deja, niekas joms pasireikšt tąkart nedavė - dziedai tiesiog prašokę tą vietą užbaubdavo... >:(