?

Log in

No account? Create an account
Jul. 8th, 2010 @ 10:27 am Tęsiant vėžių temą
About this Entry
From:(Anonymous)
Date:July 15th, 2010 11:06 am (UTC)

.

(Permanent Link)
Bent paskutinėje pastraipoje norisi kalbą pataisyti. Patiekalai yra patiekiami. Pateikiamos gali būti deklaracijos, pvz. Toks mano trigrašis.
Anonimė Jolanta