?

Log in

No account? Create an account
Jul. 8th, 2010 @ 10:27 am Tęsiant vėžių temą
About this Entry
[User Picture Icon]
From:vklase
Date:July 8th, 2010 03:38 pm (UTC)
(Permanent Link)
dar savaitė - vėžiauti galima nuo liepos 15
From:(Anonymous)
Date:July 9th, 2010 12:31 pm (UTC)
(Permanent Link)
Klystate kaip ir praeitam poste rasiau nuo liepos 15 galima tik placiaznyplius, o kitus galima visus metus ir neribotai :).
From:(Anonymous)
Date:July 12th, 2010 03:03 pm (UTC)
(Permanent Link)
pats ponas klystate, nuo spalio 15 iki liepos 15 dradzhiama gaudyti tiek siuarazhnyplius, tiek plachiazhnyplius. visus metus galima gaudyti tik rainuotuosius (atveshtiniai ish shiaures amerikos) ir zhymetuosius (invaziniai, t.y. plinta patys).