?

Log in

No account? Create an account
Jun. 8th, 2010 @ 10:13 am vis dar keliam žemės ūkį mes
About this Entry
[User Picture Icon]
From:giedrius_v
Date:March 3rd, 2011 05:08 pm (UTC)

Re: pagalbos šauksmas dėl kumino

(Permanent Link)
O tai kas nepavyko? Kuminas bent jau man labai gerai augo, praktiškai be priežiūros, kaip kokia piktžolė