?

Log in

No account? Create an account
Jun. 8th, 2010 @ 10:13 am vis dar keliam žemės ūkį mes
About this Entry
[User Picture Icon]
From:anaiptol
Date:June 8th, 2010 04:34 pm (UTC)
(Permanent Link)
heh, didelius daigus namie auginti galima tik kai nėr kas juos trokšta pakapstyti:). o su žirniais vargas, kasmet bandau priversti vyniotis ant pagalių, o jie vyniojasi viens ant kito, ant kokios šalia išdygusios medetkos arba šliaužia pažeme:/ reiktų šiemet gal spjauti ir auginti savaimines žirnių džiungles...

(bet kaip pirmiems metams ir ant smėlio, visai neblogai skamba:)