?

Log in

No account? Create an account
Jun. 8th, 2010 @ 10:13 am vis dar keliam žemės ūkį mes
About this Entry
[User Picture Icon]
From:boruch
Date:June 8th, 2010 09:14 am (UTC)
(Permanent Link)
Oi, rasta, kaip išversti prieinama suprasti kalbą. :)))))