?

Log in

No account? Create an account
Jun. 8th, 2010 @ 10:13 am vis dar keliam žemės ūkį mes
About this Entry
[User Picture Icon]
From:maumaz
Date:June 8th, 2010 07:35 am (UTC)
(Permanent Link)
Kur vaizdai, jklmn, kur?!
[User Picture Icon]
From:giedrius_v
Date:June 8th, 2010 07:39 am (UTC)
(Permanent Link)
Nugi atvažiuokit į svečius ar ką? Sienas špakliuot padėsi už tą patį ;{)